Jak si vybrat vhodného terapeuta … a přitom nepadnout do rukou „šarlatánům“?

Toto je hodně důležitá otázka. Pokud vás „napálí“ nějaký obchodník, můžete se s tím celkem dobře vyrovnat. Když narazíte na nespolehlivého člověka pečujícího o vaše zdraví, je to složitější. Protože nabídka v novinách i na internetu je velmi široká, různými metodami se to jen hemží, člověk si ani nepamatuje všechny jejich názvy, chtěla bych vám vaše hledání trochu ulehčit.

Pokud se rozhodnete pro regresní hlubinnou terapii, pak jsou vám určeny následující řádky.

  1. Dejte na první dojem – prostředí, ve kterém se nacházíte. Nemám zde na mysli nějaký luxus ve výbavě, ale možnost dodržení základních požadavků: pohodlné křeslo na sezení (žádná lehátka ani kuchyňské židle), vyloučení vyrušování jinými osobami – např. průchozí místnost apod. (Není možné eliminovat všechny zvuky např. z okolí, ale je potřeba zajistit soukromí.)
  2. Věřte svojí intuici, tedy jakémusi citu pro věc. Pokud vám není terapeut sympatický, něco vám na něm vadí (nemusíte si hned uvědomit co), slušně se omluvte. Klidně to zdůvodněte třeba tak, že si chcete celou věc ještě promyslet.
  3. Chtějte po terapeutovi, aby vás seznámil s tím, jak sezení bude probíhat, co se očekává od vás, co naopak máte očekávat vy od něj. Dokud nedostanete na své otázky uspokojivou odpověď, ptejte se dále. Nenechte se „okouzlit“ používáním vzletných cizích slov. Většina výrazů se dá vyjádřit „hezky česky“.
  4. Předem se dohodněte na době trvání sezení, abyste nemuseli myslet vy na to, že vám třeba za hodinu jede autobus. Zbytečně by vás to rozptylovalo. Obvyklá doba je dvě až tři hodiny.
  5. Předem se dohodněte na finanční stránce. Dohadovat se až po skončení sezení není vhodné. (Cena za jedno sezení se obvykle pohybuje v rozmezí Kč 2000,- až 3000,- . Záleží na době trvání.)
  6. Pokud přijdete na sezení, není potřeba, abyste na začátku poslouchali hudbu, relaxovali, čichali vůně a podobně. Sezení začíná stručným rozhovorem, vymezením problému, který chcete řešit a pak se začne. Žádné umělé prodlužování!!! Není také potřeba začínat úvodní konzultací, či jakýmsi školením v oboru. To zase zbytečně vede k prodlužování a prodražování.
  7. Trvejte na tom, aby celé sezení probíhalo při vědomí. Nepřistupujte na žádné uspávání či jiné praktiky. Jen tak budete mít jistotu, že máte věci pod kontrolou.
  8. Nepřipusťte „vylepšování“ terapie jinými věcmi, např. posíláním energie, meditováním, vytvářením pozitivních představ a podobně. Nevěděli byste potom, co a jak funguje.
  9. Předem si uvědomte, že tato terapie zpracovává životní traumata. Proto její průběh nemusí být moc veselý. Ale výsledek po dobře provedené terapii příjemný rozhodně je. (Někdo se třeba zbaví celoživotní migrény…)
  10. Dobré je mít na mysli, že každý jsme jiný, jinak věci chápeme a vnímáme. Proto také, když zpracováváme stejný problém u různých lidí, sezení mohou trvat odlišně dlouho. Nedá se proto předem říci, že za dvě hodiny se zbavíte potíží, které vás trápí celý život, protože paní Janě se to tak podařilo.

Pokud máte další náměty či zkušenosti, které by mohly být ostatním užitečné, napište je, prosím, e-mailem na adresu dalina@regrese.cz.

Ing. Dalimila Valdová, dalina@regrese.cz